กทม. และปริมณฑล: ระยะเวลาขนส่ง 1-3 วัน บางพื้นที่วันเดียวถึง

ต่างจังหวัด: ระยะเวลาขนส่ง 2-5 วัน บางพื้นที่วันเดียวถึง

กทม. และปริมณฑล: ระยะเวลาขนส่ง 1-3 วัน บางพื้นที่วันเดียวถึง

ต่างจังหวัด: ระยะเวลาขนส่ง 2-5 วัน บางพื้นที่วันเดียวถึง

EMS

กทม. และปริมณฑล: ระยะเวลาขนส่ง 1-2 วัน / ต่างจังหวัด: ระยะเวลาขนส่ง 2-3 วัน

Registered Mail

กทม. และปริมณฑล: ระยะเวลาขนส่ง 3-5 วัน / ต่างจังหวัด: ระยะเวลาขนส่ง 5-7 วัน