หัวย้ำสายแพแบบขั้ว IDC

หัวย้ำสายแพแบบขั้ว DB

หัวย้ำสายแพแบบขั้ว Centronics

ขั้วเฮดเดอร์ ตัวผู้ขาตรง Box Header Connector ST

ขั้วเฮดเดอร์ ตัวผู้ขางอ Box Header Connector RT

ขั้วบอร์ดเฮดเดอร์ ขาตรง Board Header Connector ST

ขั้วบอร์ดเฮดเดอร์ ขางอ Board Header Connector RT

ขาเฮดเดอร์ Pin Header ก้างปลาเสียบบอร์ด

มินิจั๊มเปอร์ Mini Jumper