ขั้วเฮดเดอร์ ตัวผู้ขาตรง Box Header Connector ST

ขั้วเฮดเดอร์ ตัวผู้ขางอ Box Header Connector RT

ขั้วบอร์ดเฮดเดอร์ ขาตรง Board Header Connector ST

ขั้วบอร์ดเฮดเดอร์ ขางอ Board Header Connector RT