ขาเฮดเดอร์ ขางอ แถวคู่ ตัวผู้ Pin Header Connector Male RT2R

Number of Pin: 80
Number of Row: 2
Pitch: 2.54mm
Contact Material: Brass

-เป็นขั้วสำหรับลง PCB
-ใช้คู่กับขั้วเฮดเดอร์ตัวเมีย Female Header Connector