ขาเฮดเดอร์ ขาตรง แถวเดี่ยว ตัวผู้ Pin Header Connector Male ST1R

Number of Pin: 40
Number of Row: 1
Pitch: 2.54mm
Contact Material: Brass

-เป็นขั้วสำหรับลง PCB
-ใช้คู่กับขั้วเฮดเดอร์ตัวเมีย Female Header Connector