ขาเฮดเดอร์ ขาตรง แถวเดี่ยว ตัวเมีย Pin Header Connector Female ST1R

Number of Pin: 40
Number of Row: 1
Pitch: 2.54mm
Current Rating: 1A

-เป็นขั้วสำหรับลง PCB
-ใช้คู่กับขาเฮดเดอร์ ตัวผู้ Pin Header Male Connector