หัวย้ำสายแพ

หัวย้ำสายแพแบบขั้ว DB

หัวย้ำสายแพแบบขั้ว Centronics