รุ่นรองรับกระแสโหลดสูงสุด 5A

รุ่นรองรับกระแสโหลดสูงสุด 10A

รุ่นรองรับกระแสโหลดสูงสุด 20A