รุ่น SPF1-10-75-PNDR

เครื่องป้องกันไฟกระโชก (Surge Protection) รุ่น SPF1-10-75-PNDR

-มีค่าการคลายประจุกระแสไฟฟ้ากระโชกสูงสุด 75kA(8/20uS)
-รองรับกระแสโหลดได้สูงสุด 10A
-สำหรับป้องกันไฟกระโชกเหนี่ยวนำย้อนกลับมาทางสายไฟฟ้า
-รองรับระบบไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส (ใช้จำนวน 3 ตัว)
-ต่อใช้งานแบบ อนุกรม (Series)
-ป้องกันครบทุกโหมด (L-N, L-G, N-G)
-มีค่าแรงดันปล่อยผ่าน (Residual Voltage) ขณะเกิดกระแสไฟกระโชกต่ำมาก ซึ่งมีค่าอยู่ที่ <0.71kV @6kV(8/20uS)
ได้รับการทดสอบและมีผลทดสอบค่าแรงดันปล่อยผ่าน (Residual Voltage) ขณะเกิดกระแสไฟกระโชก จากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRICAL AND ELECTRONICS INSTITUTE)