LD-100 Single channel, boxed, 1 type 11 pin connects 110-240Vac

            Loop Detector (LD-100) รุ่นนี้เป็น Single Loop นำไปต่อใช้งานได้ 1 Loop ต่อ 1 ตัว เป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจจับประเภทหนึ่ง โดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กเพื่อตรวจจับวัตถุที่เป็นโลหะ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ระบบไม้กั้นรถ ระบบประตูอัตโนมัติ ระบบ Vehicle สัญญาณไฟจราจร ระบบตรวจวัดปริมาณรถ และอื่นๆ เป็นต้น มีค่าการตอบสนองเร็ว ตั้งระดับความไวได้ถึง 16 ระดับ มีระบบตัดสัญญาณรบกวนทำให้ตรวจจับวัตถุได้แม่นยำมากขึ้น มี LED แสดงสถานะการทำงาน ตั้งย่านความถี่ชดเชยให้กับระบบได้(จำเป็นมากเพราะทำให้ไม่ต้องรื้อสายไฟใหม่) มีระบบรีเซ็ตตัวเองอัตโนมัติ ซึ่งการตั้งค่าทั้งหมดสามารถตั้งได้ที่ DIP Switch บนตัวเครื่องได้เลย

            Loop Detector (LD-100) เป็นผลิตภัณฑ์อัจฉริยะที่มีความยืดหยุ่นสูงและราคาไม่แพงมาก LD-100 ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานจำนวนมาก สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้เข้ากับทุกสภาพแวดล้อม และช่วยลดการตรวจจับที่ไม่ถูกต้องที่แผงด้านหน้า ความถี่ที่สามารถเลือกได้ (20 ~ 80 KHz) สามารถกำจัดสัญญาณรบกวนทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์ หากเกิดความไม่ต่อเนื่องเกิดขึ้นหรือเกิดความล้มเหลวในการวนซ้ำตัวตรวจจับจะกลับสู่การทำงานปกติ โดยไม่ต้องรีเซ็ตตัวตรวจจับ